Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε) διοργανώνει κύκλο επιμορφωτικών Διαδικτυακών Σεμιναρίων, με θέμα « Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για τις φυσικές καταστροφές και την Κλιματική Κρίση: Αναλαμβάνουμε δράση …», συνολικής διάρκειας 16 διδακτικών ωρών, για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα φυσικών καταστροφών και Κλιματικής Κρίσης.

Σε κάθε σεμινάριο την κεντρική εισήγηση θα κάνει ειδικός πανεπιστημιακός ενώ θα παρουσιάζεται αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί να υλοποιήσουν είτε στο πλαίσιο ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, είτε στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, είτε στο πλαίσιο του γνωστικού τους αντικειμένου.

Τα Σεμινάρια θα υλοποιηθούν σύγχρονα εξ αποστάσεως το διάστημα Νοέμβριος 2023 – Φεβρουάριος 2024. Το πρώτο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2023  ώρες 18:00-21:00, με θέμα: ‘‘Εκπαίδευση για τις πλημμύρες ’’ … βλ. επισυναπτόμενο

Για το σεμινάριο της Πέμπτης 23 Νοεμβρίου 2023, οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέχρι και την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 στην ψηφιακή φόρμα  https://forms.gle/R3asb91sgcgXETr79, για να αποσταλεί στη συνέχεια με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ο απαραίτητος σύνδεσμος σύνδεσης στο σεμινάριο.

Παρακαλείσθε για την ενημέρωση της μελών σας.

Το Δ.Σ. της ΠΕΕΚΠΕ