Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος :
Α΄Αντιπρόεδρος:
Β΄Αντιπρόεδρος :
Γ΄Αντιπρόεδρος:

Γενικός Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλη:


Αναπληρωματικά μέλη:

Ιωάννης Βλάχος
Βαρβάρα Πετρίδου
Θεμιστοκλής Σμπαρούνης
Ηλίας Βρυώνης/ 1ο έτος
Βέρα Αβραμίδου / 2ο έτος

Ιωάννα Παπαϊωάννου
Κυριάκος Λεμπέσης
Ζαχαρένια Κεφαλογιάννη
Βέρα Αβραμίδου (για το Α΄Έτος)
Ηλίας Βρυώνης (για το Β΄Έτος)
Παναγιώτα Πλέσσα

logo_synedrio