Λίγα λόγια για την ΠΕΚΠΕ

Τι είναι η ΠΕΕΚΠΕ
Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, είναι μια Πανελλήνια επιστημονική Ένωση -με κεντρικό Δ.Σ. και Παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1992 από πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς που άτυπα από τη δεκαετία του 80 ονειρεύτηκαν ένα σχολείο ανοιχτό στη ζωή και τη δράση.
Τα μέλη μας είναι Εκπαιδευτικοί Σχολείων, Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Σχολικών Δραστηριοτήτων, Εκπαιδευτικοί Κέντρων Εκπάιδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.- πρώην Κ.Π.Ε.) καθώς και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, μεταπτυχιακοί φοιτητές παιδαγωγικών ή άλλων τμημάτων σχετικών με την Π.Ε. και την Ε.Α.

Στόχοι μας
– Η ενίσχυση και προώθηση Προγραμμάτων Π.Ε/Ε.Α. στα σχολεία
– Η βελτίωση και η εύρυθμη λειτουργία των υποστηρικτικών θεσμών (Κ.Ε.ΠΕ.Α. / Υπεύθυνοι).
– Η μελέτη και προώθηση της έρευνας γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα με τη διοργάνωση εκδηλώσεων (κυρίως από τα Παραρτήματα) και ιδίως τακτικών Συνεδρίων (8 έως τώρα), που αποτελούν το κύριο βήμα σύγχρονης έκφρασης της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας στον τομέα της Π.Ε/Ε.Α.
– Η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών με άλλους εθνικούς ή διεθνείς φορείς
-Η Έκδοση επιστημονικού περιοδικού με τίτλο «Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» που εκδίδεται και κυκλοφορεί από Συντακτική Ομάδα του Παραρτήματος της Κεν. Μακεδονίας, για λογαριασμό ολόκληρης της Ένωσης. Πρωτοκυκλοφόρησε το 1994 σε έντυπη μορφή και από το 2012 μετατράπηκε σε ηλεκτρονικό περιοδικό, που εκδίδεται και κυκλοφορεί σε τρία τεύχη ετησίως. Δημοσιεύει άρθρα με κρίση και ISSN ενώ καταλογογραφείται στα περιοδικά Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΑΚΕ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) . Στόχος του ηλεκτρονικού περιοδικού μας είναι η προβολή και διάχυση σύχρονων θεμάτων περιβαλλοντικής προβληματικής και ευαισθητοποίησης.

logo_synedrio