ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου σεμιναρίου

18/12/2023

‘‘Κλιματική Κρίση και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

17:50 – 18:00Υποδοχή
18:00 18:15Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί
18:15 19:00«Κλιματολογική Θεμελίωση της Κλιματικής Αλλαγής»
Αθανάσιος Αργυρίου Καθηγητής του Τομέα Εφαρμοσμένης Φυσικής /
Δ/ντής Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Φυσικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών
19:00 19:15Συζήτηση
19:15 – 19:45«Μαθαίνουμε για την κλιματική αλλαγή παίζοντας»
Χρυσούλα Αθανασίου Προϊσταμένη ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γεώργιος Υφαντής, Γεώργιος Σλαυκίδης Μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
19:45– 20:15«Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό και δίκτυο για το κλίμα»
Ποντικάκης Φώτιος, Προϊστάμενος ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βάμου
Παπαδογιαννάκη Κωνσταντίνα, αναπληρώτρια Προϊσταμένου ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βάμου Δεσποτίδου Ελένη, Μπάσιου Ανδριάνα, Μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βάμου
20:15-20:45«Σχολεία για το κλίμα »
Δημοπούλου Μαρία Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Α’ Αθήνας.
Νιάρχου Ελένη Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Γ’ Αθήνας.
Τσίγκου Αλεξάνδρα, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτ. Αττικής.
20:45 – 21:00Συζήτηση – Αξιολόγηση & Κλείσιμο του Σεμιναρίου