ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.:

Ολοκληρώθηκε η αποστολή των βεβαιώσεων με βάση το παρουσιολόγιο του 4ου σεμιναρίου, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Απριλίου 2024 με τίτλο: «Κλιματική αλλαγή και πολιτικές αντιμετώπισής της: ο ρόλος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ: να ελέγχετε τα spam

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.