Κύκλος Σεμιναρίων με θέμα:

«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για τις φυσικές καταστροφές και την Κλιματική Κρίση:

Αναλαμβάνουμε δράση …»

Το υλικό που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων είναι αναρτημένο στο drive της ΠΕΕΚΠΕ

Απλώς κάντε κλικ στον σύνδεσμο ενός σεμιναρίου και επιλέξτε ποια παρουσίαση θέλετε να δείτε.

Τους φακέλους υπάρχουν και αρχεία word στα οποία είναι γραμμένοι οι σύνδεσμοι των εκπαιδευτικών παιχνιδιών που παρουσιάστηκαν

Το υλικό του 1ου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ της ΠΕΕΚΠΕ

https://drive.google.com/drive/folders/1k6XzLgu6OiaBy_KxFH2gDgXxhb4lF-Ce?usp=sharing

Το υλικό του 2ου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ της ΠΕΕΚΠΕ

https://drive.google.com/drive/folders/14AYRx4dU7EBBN1onJ98aXz4MzpQrSbfI?usp=sharing

Το υλικό του 3ου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ της ΠΕΕΚΠΕ

https://drive.google.com/drive/folders/15o4UVyPSX3fawvY2Togbe85jCImMeA4n?usp=sharing

Το υλικό του 4ου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ της ΠΕΕΚΠΕ

https://drive.google.com/drive/folders/1HHK36J8C5hZaINFsIJZxcjYv_-aJePpE?usp=sharing